President Ronald Magno leads the giving of bags on its 11th year of his foundation. Students are from Palac-palac Elementary School and San Andres Elementary School.

“Kapag nakita nyo itong bag, isipin niyo nung bata ako, tulad niyo rin ako noon. Ngayon nakakapagbigay na ako ng bag” 

– Engr. Magno to the children

Scroll to Top